ZAWIESZENIE REALIZACJI UMOWY O ROZŁOŻENIU ZADŁUŻENIA NA RATY LUB UMOWY O ODROCZENIU TERMINU PŁATNOŚCI NA 3 MIESIĄCE

 

Jeśli masz zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności i jednocześnie masz trudności w jej realizacji w następstwie COVID-19, to możesz skorzystać z zawieszenia jej realizacji na okres 3 miesięcy.

Kogo dotyczy?

Każdego płatnika składek, który ma zawartą z Zakładem umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek i mieć zawartą z Zakładem umowę w sprawie spłaty należności. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.

Ulga dotyczy zawieszenia realizacji zawartej umowy na okres 3 miesięcy.

Zawieszenie realizacji umowy dotyczy rat i składek nieopłaconych, których terminy płatności przypadają w marcu, kwietniu lub maju 2020 r.

Co możesz zyskać?

  • Dzięki uldze będziesz mógł zapłacić raty bądź należności odroczone w późniejszym terminie, bez przeliczenia odsetek za zwłokę a jedynie opłaty prolongacyjnej.
  • Zawieszenie realizacji umowy o rozłożeniu zadłużeniu na raty na okres 3 miesięcy powoduje wydłużenie jej obowiązywania o ten okres.
  • Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać zawieszenie realizacji umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności musisz złożyć wniosek (wniosek do pobrania: https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDS_II.pdf/2650692f-cf8c-8554-3401-d7b69f4d43ab)

Wniosek RZS-P (pdf, 656.25 KB)

Wniosek o ulgę możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS - wniosek będzie wkrótce dostępny
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).