UBIEGASZ SIĘ O UMORZENIE SUBWENCJI FINANSOWEJ UDZIELONEJ W RAMACH PROJEKTU TARCZA FINANSOWA 1.0. POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU S.A. (PFR)? DOWIEDZ SIĘ JAKIE DANE ZUS PRZEKAŻE DO PFR W CELU USTALENIA ŚREDNIEGO POZIOMU ZATRUDNIENIA

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektu Tarcza Finansowa 1.0. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia średniego zatrudnienia. Możesz złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji, jakie dane zostaną przekazane do PFR.

Więcej informacji dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.