INFORMACJE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA TEMAT ROZWIĄZAŃ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ ORAZ DODATKOWYCH ZASIŁKÓW OPIEKUŃCZYCH

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie informuje, że na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS została udostępniona:

 • nowa wersja wniosku dla osób ubiegających się o:
 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
 • nowe wnioski dla osób ubiegających się o:
 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
 • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
 • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
 • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0 zostanie udostępniony na PUE ZUS już wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty
 • osobiście w placówce ZUS lub do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”

Wniosków nie można przekazać mailem – takie wnioski nie będą procedowane.

Telefoniczny kontakt z ZUS:

 • 22 290 87 02 i 22 290 87 03 dostępne w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 (obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców)
 • ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 7-18

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej: www.zus.pl