Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

 

Forma wsparcia

Źródło wsparcia

Forma i termin składania wnisków 

Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Czas oczekiwania na wypłatę środków

Link do strony internetowej/informacji o naborze

Osoba do kontaktu

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór do odwołania. https://przeworsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka na bieżąco niezwłocznie https://przeworsk.praca.gov.pl/ 16 648 84 28 w. 30 lub w. 25
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór ciągły od 29.06.2020 do odwołania. https://przeworsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje na bieżąco niezwłocznie https://przeworsk.praca.gov.pl/ 16 648 84 28 w. 30
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór ciągły od 29.06.2020 do odwołania. https://przeworsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia na bieżąco niezwłocznie https://przeworsk.praca.gov.pl 16 648 84 28 w. 30
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór ciągły od 29.06.2020 do odwołania. https://przeworsk.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni na bieżąco niezwłocznie https://przeworsk.praca.gov.pl 16 648 84 28 w. 30