Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

 

Forma wsparcia Źródło wsparcia Forma i termin składania wnisków  Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku Czas oczekiwania na wypłatę środków Link do strony internetowej/informacji o naborze Osoba do kontaktu
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców Fundusz Pracy w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu lub przez ePuap. Nabór trwa od 2 kwietnia do odwołania https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/ na bieżąco 2 dni od podpisania umowy https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/ 158230030 wew. 126
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla MŚP Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

Od dnia 12 czerwca 2020 r. do odwołania. Wniosek wraz załącznikami składany jest poprzez formularz dostępny na
stronie https://www.praca.gov.pl lub bezpośednio w PUP

https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/ na bieżąco 2 dni od podpisania umowy https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/ 158230030 wew. 126
 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy. w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu lub przez ePuap.Od dnia 12 czerwca 2020 r. do odwołania. wniosek, Formularz pomocy publicznej (zał 1),  na bieżąco określony w umowie  https://tarnobrzeg.praca.gov.pl/ 158230030 wew. 126