Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

 

Forma wsparcia

Źródło wsparcia

Forma i termin składania wnisków 

Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Czas oczekiwania na wypłatę środków

Link do strony internetowej/informacji o naborze

Osoba do kontaktu

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór do odwołania. https://lubaczow.praca.gov.pl na bieżąco niezwłocznie https://lubaczow.praca.gov.pl tel.: 16 632 13 86, 16 632 08 51, 16 632 08 52 wew. 287
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór od 25.06.2020. https://psz.praca.gov.pl na bieżąco niezwłocznie https://lubaczow.praca.gov.pl/ 605 248 659, 16 632 08 51 w. 287
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór od 25.06.2020. https://lubaczow.praca.gov.pl na bieżąco niezwłocznie https://lubaczow.praca.gov.pl/ 605 248 659, 16 632 08 51 w. 287
Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o dofinansowanie części kosztów wynagrodzń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór od 25.06.2020. https://lubaczow.praca.gov.pl na bieżąco niezwłocznie https://lubaczow.praca.gov.pl/ 605 248 659, 16 632 08 51 w. 287