Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Forma wsparcia

Źródło wsparcia

Forma i termin składania wnisków 

Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Czas oczekiwania na wypłatę środków

Link do strony internetowej/informacji o naborze

Osoba do kontaktu

Niskooprocento-wana pożyczka do 5 tys. Zł Fundusz Pracy Elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym  lub pocztą na adres:Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
ul. Piłsudskiego 59a
36-100 Kolbuszowa  lub w budynku PUP od 02.04.2020 roku do odwołania
https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka ok. tygodnia od złożenia niezwłocznie https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka telefon (17) 227 17 90
Niskooprocento-wana pożyczka do 5 tys. zł z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych Fundusz Pracy Elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym  lub pocztą na adres:Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
ul. Piłsudskiego 59a
36-100 Kolbuszowa  lub w budynku PUP od 26.06.2020 roku do odwołania
https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org ok. tygodnia od złożenia niezwłocznie https://kolbuszowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org telefon (17) 227 17 90