Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

 

Forma wsparcia Źródło wsparcia Forma i termin składania wnisków  Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku Czas oczekiwania na wypłatę środków Link do strony internetowej/informacji o naborze Osoba do kontaktu
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla MŚP Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020 i/lub  Fundusz Pracy od dnia 25 czerwca 2020r. do odwołania w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub w miejscu wyznaczonym w siedzibie urzędu. https://stalowawola.praca.gov.pl/ na bieżąco 2 dni od podpisania umowy https://stalowawola.praca.gov.pl/ Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP pod numerem telefonu (15) 643-37-77
Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników  Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020 i/lub  Fundusz Pracy od dnia 25 czerwca 2020r. do odwołania w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub w miejscu wyznaczonym w siedzibie urzędu. https://stalowawola.praca.gov.pl/ na bieżąco 2 dni od podpisania umowy https://stalowawola.praca.gov.pl/ Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP pod numerem telefonu (15)  643-37-98.
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców Fundusz Pracy Dd dnia 02.04.2020r. do odwołania w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w formie papierowej  za pośrednictwem poczty lub w miejscu wyznaczonym w siedzibie urzędu. https://stalowawola.praca.gov.pl/ na bieżąco 2 dni od podpisania umowy https://stalowawola.praca.gov.pl/ Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP pod numerem telefonu (15) 643-37-78