Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

 

Forma wsparcia

Źródło wsparcia

Forma i termin składania wnisków 

Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Czas oczekiwania na wypłatę środków

Link do strony internetowej/informacji o naborze

Osoba do kontaktu

Pożyczka dla mikroprzedsiębioców  Fundusz Pracy Wnioski powinny być składane elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Wraz z podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wnioski można również składać w formie papierowej do urzędu. Wnioski przyjmowane są od 2.04.2020 do odwołania. https://psz.praca.gov.pl/ Wnioski rozpatrywane są na bieżąco Termin wypłaty środków zostanie określony w umowie https://ropczyce.praca.gov.pl/ 17 222 98 34
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych Fundusz Pracy Wnioski powinny być składane elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Wraz z podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wnioski można również składać w formie papierowej do urzędu. Wnioski przyjmowane są od 1.07.2020 do odwołania. https://ropczyce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni Wnioski rozpatrywane są na bieżąco Termin wypłaty środków zostanie określony w umowie https://ropczyce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni 172229833
Niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych Fundusz Pracy Wnioski powinny być składane elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Wraz z podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wnioski można również składać w formie papierowej do urzędu. Wnioski przyjmowane są od 26.06.2020 do odwołania. https://ropczyce.praca.gov.pl/-/12784003-nabor-wnioskow-o-udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych-na-podstawie-art-15-zzda-ustawy-covid-19 Wnioski rozpatrywane są na bieżąco Termin wypłaty środków zostanie określony w umowie https://ropczyce.praca.gov.pl/-/12784003-nabor-wnioskow-o-udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-organizacji-pozarzadowych-na-podstawie-art-15-zzda-ustawy-covid-19 172229834
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej Fundusz Pracy Wnioski powinny być składane elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Wraz z podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Wnioski można również składać w formie papierowej do urzędu. Wnioski przyjmowane są od 26.06.2020 do odwołania. https://ropczyce.praca.gov.pl/-/12766230-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-koscielnej-osoby-prawnej-n Wnioski rozpatrywane są na bieżąco Termin wypłaty środków zostanie określony w umowie https://ropczyce.praca.gov.pl/-/12766230-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-koscielnej-osoby-prawnej-n 172229832