Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

 

Forma wsparcia

Źródło wsparcia

Forma i termin składania wnisków 

Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Czas oczekiwania na wypłatę środków

Link do strony internetowej/informacji o naborze

Osoba do kontaktu

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór od 22.04.2020 do odwołania. https://przemysl.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka na bieżąco niezwłocznie https://przemysl.praca.gov.pl/ Józef Balicki tel. 16 675 09 02, 16 676 02 65
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór od 22.06.2020 do 5.07.2020. https://przemysl.praca.gov.pl na bieżąco niezwłocznie https://przemysl.praca.gov.pl Józef Balicki tel. 16 675 09 02
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór od 22.06.2020 do 5.07.2020. https://przemysl.praca.gov.pl na bieżąco niezwłocznie https://przemysl.praca.gov.pl Józef Balicki tel. 16 675 09 02
Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o dofinansowanie części kosztów wynagrodzń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór od 22.06.2020 do 5.07.2020. https://przemysl.praca.gov.pl na bieżąco niezwłocznie https://przemysl.praca.gov.pl Józef Balicki tel. 16 675 09 02