Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

 

Forma wsparcia

Źródło wsparcia

Forma i termin składania wnisków 

Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Czas oczekiwania na wypłatę środków

Link do strony internetowej/informacji o naborze

Osoba do kontaktu

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla MŚP Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy. Od dnia 25 czerwca do odwołaniaelektronicznie, poprzez serwis praca.gov.pl. lub w wersji papierowej  do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku.poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku: 37-400 Nisko ul. Sandomierska 6a, albo
osobiście – skrzynia podawcza w siedzibie Urzędu – koperta z dopiskiem „Dofinansowanie   COVID-19"
https://nisko.praca.gov.pl/ na bieżąco 2 dni od podpisania umowy https://nisko.praca.gov.pl/ Szczegółowe informacje pod nr telefonu : 15 8414076 lub 15 8416 501
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15 zzc ustawy COVID-19 Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy. Nabór od dnia 25 czerwca do odwołania. Wnioskodawcy, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku elektronicznie mogą go złożyć:
poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku: 37-400 Nisko ul. Sandomierska 6a, albo
osobiście – skrzynia podawcza w siedzibie Urzędu – koperta z dopiskiem „Dofinansowanie   COVID-19" Wnioski składane elektronicznie, poprzez serwis praca.gov.pl.
https://nisko.praca.gov.pl/ na bieżąco 2 dni od podpisania umowy https://nisko.praca.gov.pl/ Szczegółowe informacje pod nr telefonu : 15 8414076 lub 15 8416 501
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców Fundusz Pracy od 2 kwietnia do odwołania Wnioskodawcy, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku elektronicznie mogą go złożyć:
poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku: 37-400 Nisko ul. Sandomierska 6a, albo
osobiście – skrzynia podawcza w siedzibie Urzędu – koperta z dopiskiem „POŻYCZKA". lub poprzez serwis praca.gov.pl
https://nisko.praca.gov.pl/ na bieżąco 2 dni od podpisania umowy https://nisko.praca.gov.pl/ Szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod numerami telefonów       15 8414 076 lub 15 8416 501