Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

 

Forma wsparcia

Źródło wsparcia

Forma i termin składania wnisków 

Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Czas oczekiwania na wypłatę środków

Link do strony internetowej/informacji o naborze

Osoba do kontaktu

dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników dofinansowanie  Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. w ramach POWER, RPO WP lub z Funduszu Pracy Elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.  Pocztą lub w budynku PUP od  19 czerwca do odwołania. https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie do ok. 2 tygodni od zakończenia naboru niezwłocznie https://mielec.praca.gov.pl/-/12124380-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni Sylwia Harsze, telefon: 512 89 3928
Ewa Ortyl, telefon: (17) 788 00 64
Ewelina Filanowska, telefon: (17) 788 00 71
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. w ramach POWER, RPO WP. Elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowalnym podkpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W budynku PUP od 19 czerwca do odwołania. https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje do ok. 2 tygodni od zakończenia naboru niezwłocznie https://mielec.praca.gov.pl/-/12124827-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia Sylwia Harsze, telefon: 512 89 3928
Ewa Ortyl, telefon: (17) 788 00 64
Ewelina Filanowska, telefon: (17) 788 00 71
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. w ramach POWER, RPO WP lub środków Funduszu Pracy Elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym  lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
ul. Chopina 16a
39-300 Mielec  lub w budynku PUP od 19 czerwca do odwołania.
https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia do 2 tygodni od zakończenia naboru niezwłocznie https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia Sylwia Harsze, telefon: 512 89 3928
Ewa Ortyl, telefon: (17) 788 00 64
Ewelina Filanowska, telefon: (17) 788 00 71
Roman Wrona, telefon: (17) 788 00 66
Katarzyna Wasilonek, telefon: (17) 788 00 73
Niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. Zł Fundusz Pracy Elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
ul. Chopina 16a
39-300 Mielec lub w budynku PUP w terminie od dnia 02.04.2020 r. do odwołania
https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka  do ok. 2 tygodni od zakończenia naboru do 2 dni https://mielec.praca.gov.pl/-/11905554-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow Sylwia Harsze, telefon: 512 89 3928
Ewa Ortyl, telefon: (17) 788 00 64
Ewelina Filanowska, telefon: (17) 788 00 71
Niskooprocento-wana pożyczka do 5 tys. zł z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych Fundusz Pracy Elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
ul. Chopina 16a
39-300 Mielec lub w budynku PUP w terminie od dnia 24.06.2020 r. do odwołania
https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org do ok. 2 tygodni od zakończenia naboru do 2 dni https://mielec.praca.gov.pl/-/12745001-nabor-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15zzda- 17 788 00 50
17 788 00 51
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2) Fundusz Pracy Elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
ul. Chopina 16a
39-300 Mielec lub w budynku PUP w terminie od 25.06.2020 r. do odwołania
https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly do ok. 2 tygodni od zakończenia naboru do 2 dni https://mielec.praca.gov.pl/-/12765275-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-koscielnej-osob 17 788 00 50
17 788 00 51
17 788 00 65
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.