Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

 

 

Forma wsparcia

Źródło wsparcia

Forma i termin składania wnisków 

Wykaz dodatkowych załączników składanych wraz z wnioskiem

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Czas oczekiwania na wypłatę środków

Link do strony internetowej/informacji o naborze

Osoba do kontaktu

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o dofinansowanie części kosztów wynagrodzń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór ciągły od 6.05.2020 do odwołania. https://jaroslaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje na bieżąco niezwłocznie https://jaroslaw.praca.gov.pl/ Seweryn Możdżeń - tel. 661 421 503
Monika Strawa - tel. 504 949 686
Lidia Stachowicz-Kubicka - tel. 504 949 849
Nabór wniosków dla przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór ciągły od 6.05.2020 do odwołania.

https://jaroslaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

na bieżąco niezwłocznie

https://jaroslaw.praca.gov.pl/

Seweryn Możdżeń - tel. 661 421 503
Monika Strawa - tel. 504 949 686
Lidia Stachowicz-Kubicka - tel. 504 949 849
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór ciągły od 6.05.2020 do odwołania.

https://jaroslaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

na bieżąco niezwłocznie

https://jaroslaw.praca.gov.pl/

 

Seweryn Możdżeń - tel. 661 421 503
Monika Strawa - tel. 504 949 686
Lidia Stachowicz-Kubicka - tel. 504 949 849
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców Fundusz Pracy Elektroniczna bądź papierowa. Nabór od 02.04.2020 do odwołania.

https://jaroslaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

na bieżąco niezwłocznie

https://jaroslaw.praca.gov.pl/

Seweryn Możdżeń - tel. 661 421 503
Monika Strawa - tel. 504 949 686
Lidia Stachowicz-Kubicka - tel. 504 949 849