POMOC UDZIELANA PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ UZALEŻNIONA OD ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O NIENARUSZENIU OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW

 

W związku z wejściem w życie art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) przedsiębiorca ubiegający od 29.11.2020 r. się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).
 
Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów wydanych na podstawie ww. przepisów stanowi podstawę do odmowy udzielenia wsparcia w zakresie art. 15zzb, 15zzc oraz 15zzd, jak również art. 15zzda, 15zze i 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842).

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o pomoc w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej od 29.11.2020 r. (również Ci, którym pomoc została już wypłacona) zobowiązani są do uzupełnienia wniosków o powyższe oświadczenie.

Przedsiębiorca, który ubiegał się o ww. pomoc w okresie od 29.11.2020r. i otrzymał wsparcie finansowe  będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconego świadczenia w przypadku naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów lub odmowy złożenia stosownego oświadczenia, bądź złożenia fałszywego oświadczenia.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.