WSPARCIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

 

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga)

Uwaga modyfikacja z dnia 1 lipca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art.15ga) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z 11 czerwca.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z dnia 11 czerwca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) - nabór zakończony

Uwaga modyfikacja z dnia 19 lutego 2020 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z dnia 11 czerwca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z dnia 11 czerwca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z dnia 11 czerwca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z dnia 11 czerwca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z dnia 11 czerwca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z dnia 11 czerwca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15g) - zakończony nabór

Uwaga modyfikacja z dnia 11 czerwca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3

Uwaga modyfikacja z dnia 28 lutego 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Tarcza antykryzysowa COVID-19

Uwaga modyfikacja z dnia 28 lutego 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dane kontaktowe do pracowników PUP i WUP udzielających informacji o wsparciu

Uwaga modyfikacja z dnia 4 marca 2021 r.

Więcej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.