ŚWIEŻE ANTYCOVIDOWE PIENIĄDZE DLA FIRM. KOMISJA EUROPEJSKA WŁAŚNIE ZATWIERDZIŁA PRAWIE 1,4 MLD ZŁ DLA MŚP

Kolejna część z wynegocjowanych przez premiera Morawieckiego 770 mld zł pomoże w walce ze skutkami COVID-19 w gospodarce. Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU. Skorzystają mikro, małe i średnie firmy.

Z 770 mld zł wynegocjowanych dla Polski, około 7,4 mld zł jest do rozdysponowania w ramach instrumentu REACT-EU. Jest to szybkie wsparcie na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii. Komisja Europejska wyraziła właśnie zgodę na koncepcję wykorzystania prawie 1,4 mld zł z tej kwoty, które w całości są przeznaczone dla przedsiębiorców.

Formalnie pieniądze z REACT-EU mają być dodane do programów unijnych na lata 2014-2020.

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to pierwszy polski program operacyjny, który będzie wdrażał działania w ramach unijnego instrumentu REACT-EU. Polityka spójności zapewnia wsparcie europejskim obywatelom, gdy go najbardziej potrzebują, umożliwiając im powrót do pracy i pobudzając ożywienie gospodarcze.

Plan Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakłada, że prawie 1,4 mld zł trafi do firm:

  • ponad 1,2 mld zł na znane i cieszące się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców pożyczki płynnościowe,
  • ponad 110 mln zł na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach,
  • ponad 52 mln zł na wsparcie zarządzania i monitorowania realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii.

Pieniądze na kapitał obrotowy dla firm

Powróci odnowiony Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy, który zostanie zasilony kwotą ponad 1,2 mld zł. Fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców został uruchomiony w kwietniu zeszłego roku i od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Z tego źródła do biznesu trafiło już blisko 2 mld zł. Teraz dostępne będą kolejne fundusze.

To bardzo atrakcyjne rozwiązanie. O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. Nie będzie opłat i prowizji za uruchomienie kredytu, oprocentowanie pozostaje na poziome 0%. Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, czy usług zewnętrznych), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne. O pożyczki będzie można ubiegać się nadal u pośredników finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego od 3 kwartału 2021 roku.

Bony na cyfryzację

Ponad 110 mln zł trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na cyfryzację w formie dotacji pod nazwą "Bony na cyfryzację". Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup oprogramowania lub licencji oraz nabycie specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania z obszaru cyfryzacji. Wsparcie to ma pomóc w opracowaniu i sprawniejszym wprowadzeniu procesów innowacyjnych w firmach. "Bony na cyfryzację" będą dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

REACT-EU dla Polski

REACT-EU (z ang. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) ma przede wszystkim wesprzeć opiekę zdrowotną, zatrudnienie oraz małe i średnie firmy, a zarazem sprzyjać transformacji ekologiczno-cyfrowej.

Wsparcie w ramach instrumentu zostało podzielona na dwie transze. W ramach pierwszej, Polska otrzymała dodatkowo około 7,4 mld zł. Druga transza instrumentu zostanie przyznana w październiku 2021 roku. Komisja Europejska podzieli pieniądze bazując na aktualnych wskaźnikach społeczno-gospodarczych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.