Z kim PES mają się kontaktować w sprawie zmiany warunków pożyczek?

PES powinny zwrócić się bezpośrednio do Pośrednika Finansowego, z którym mają podpisaną umowę pożyczki. Pożyczki dla PES są udzielane przez trzech Pośredników Finansowych: Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych TISE S.A, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.