W jaki sposób zapewnić dystans pomiędzy dziećmi?

Wytyczne nie nakładają obowiązku utrzymania odległości pomiędzy dziećmi albo pomiędzy opiekunami a dziećmi. Dotyczą jedynie minimalnej odległości pomiędzy:

  • Pracownikami instytucji opieki,
  • Rodzicami przyprowadzającymi i odbierającymi dzieci a innymi rodzicami oraz pracownikami instytucji opieki,
  • Poszczególnymi grupami dzieci.