W jaki sposób mam zapewnić pomieszczenie do izolacji? Co jeśli w lokalu, w którym prowadzę instytucję opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie ma pomieszczenia, w którym można by zorganizować izolatkę?

Wytyczne GIS dają możliwość wyznaczenia części pomieszczenia, w której będzie można odizolować osobę, u której zaobserwowano objawy chorobowe. Pomieszczenie lub jego część należy wyposażyć w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Wątpliwości należy omówić z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną.