Jak wypełnić wniosek, w sytuacji, gdy podmiot, który stara się o zwolnienie ze składek ZUS, nie wie, kiedy otrzyma pomoc publiczną?

 

Przy wypełnianiu wniosku należy odpowiedzieć na pytanie, czy przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę otrzymał inną pomoc publiczną w ramach walki z COVID-19. Jak wypełnić wniosek, w sytuacji, gdy podmiot, który stara się o zwolnienie ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie wie, kiedy taką pomoc otrzyma?

Zgodnie z przepisami, ZUS informuje płatnika o dokonanym zwolnieniu z opłacania składek poprzez profil płatnika w Platformie Usług Elektronicznych lub pocztą. W informacji będzie zamieszczone w jakiej wysokości została udzielona pomoc oraz jaka jest data udzielenia pomocy. Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał takiej informacji, nie dysponuje oficjalną wiedzą w tym zakresie, nie podaje jej we wniosku.