Prowadzę działalność gospodarczą, jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe?

 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą świadczenie przysługuje o ile:

  • Rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiły działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyły wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskały w miesiącu poprzedzającym.
  • Rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 r.
  • Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.