Na jakiego typu wsparcie mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej (PES) w związku z COVID-19?

Podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć m.in. na obniżone oprocentowanie, wakacje kredytowe, dłuższą karencję w spłacie kapitału czy też na wydłużony okres kredytowania.