Na jakich warunkach udzielana będzie pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej?

Warunki udzielenia pożyczki płynnościowej dla PES:

  • maksymalna wysokość pożyczki: 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł,
  • niskie oprocentowanie - 0,1 proc. w skali roku,
  • maksymalny okres spłaty: 48 miesięcy,
  • karencja w spłacie: 6-12 miesięcy,
  • łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco,
  • brak prowizji i opłat,
  • możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach).