Komu przysługuje świadczenie postojowe ?

 

Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również korzystającym z „Ulgi na start” i opłacających składki w ramach Małego ZUS, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19. Świadczenie przysługuje również osobom wykonującym umowy cywilnoprawne.