Jakie są warunki uzyskania pożyczki z RPO WP, o których mówił Marszałek na konferencji prasowej?

Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza 220 mln  na dodatkowy instrument – pożyczkę płynnościową. Pieniądze te będą kierowane do przedsiębiorców poprzez pośredników finansowych, działających na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe warunki uzyskania pożyczki będą znane w ciągu ok 4 tygodni po wyborze pośredników przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki będą udostępnione na dogodnych, preferencyjnych warunkach, z odroczonym terminem spłaty. Właściciel firmy będzie mógł wykorzystać ten zastrzyk gotówki na pokrycie niezbędnych wydatków w zakresie prowadzonej działalności firmy, aby utrzymać jak najwięcej miejsc pracy i zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Kwotę o jaką można wnioskować to max 600 tys. zł, z terminem spłaty do 74 miesięcy,