Jakie podmioty ekonomii społecznej mogą wnioskować o pożyczkę?

Podmioty uprawnione do wnioskowania o pożyczkę:

  • istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  • wyłącznie mikro, małe i średnie,
  • prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadające zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.