Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji w urzędzie pracy?

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń
  • świadectwo pracy
  • jeśli osoba posiada także dokument o przeciwskazaniach do wykonywania określonych prac czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Szczegółowa lista: https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/rejestracja-32132