Jaką pomoc dla przedsiębiorców ma ZUS?

Mikroprzedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

 • przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
 • od dnia 01 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r
 • od dnia 01 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Samozatrudniony może liczyć na zwolnienie ze składki ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. i dodatkowo spełnia następujące warunki:

 • przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (15681 PLN)
 • prowadzenie działalności przed 01 kwietnia 2020r.

Samozatrudniony może również maksymalnie 3 razy ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Kryteria, które powinien spełniać są następujące:

 • wystąpienie przestoju
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu
 • rozliczanie kartą podatkową i korzystanie ze zwolnienia z VAT

Samozatrudniony, w sytuacji spełnienia warunku spadku obrotów o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego miesiąc, może starać się o wypłatę (maksymalnie 3 razy) świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł po spełnieniu następujących warunków:

 • wystąpienie przestoju
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu
 • prowadzenie działalności przed 01 lutego 2020r.
 • nie zawieszona działalność - warunek spadku przychodu
 • zawieszona działalność po 31 stycznia 2020r.- bez warunku spadku przychodów.

Pozostali przedsiębiorcy mogą starać się o zwolnienie ze składki ZUS (50% składek)  za marzec, kwiecień, maj 2020 r. w przypadku, jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako  płatnik składek:

 • przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
 • od dnia 01 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r
 • od dnia 01 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

oraz zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych