Jaka jest wysokość świadczenia postojowego?

 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł, czyli 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyjątki:

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r.) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń tych umów.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymują natomiast te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają podatek kartą podatkową oraz są zwolnione z opłacania podatku VAT.