Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Online – za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Z tej opcji mogą skorzystać osoby mające: