Jak wziąć udział w szkoleniach dla osób bezrobotnych?

Należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy po skierowanie na szkolenie lub złożyć wniosek o skierowanie przez stronę praca.gov.pl.