Jak uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanej z COVID-19?

Ze wsparcia może skorzystać osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników która prowadzi działalność gospodarczą przez co najmmnej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

Wysokość wsparcia na Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa jest  uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wnioski należy złożyć w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia naboru wniosków. Wniosek możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.