Jak PES mogą ubiegać się o zmianę warunków pożyczek z uwagi na COVID-19?

Podmioty te muszą skierować wniosek o modyfikację obecnych warunków pożyczkowych bądź wniosek o nowe finansowanie, do Pośrednika Finansowego oraz przedstawić negatywny wpływ COVID-19 na ich obecną sytuację.