Gdzie można składać wnioski o pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej?

Wnioski o niskooprocentowaną pożyczkę w kwocie maksymalnej do 5 tys. zł należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego z uwagi na miejsce siedziby mikroprzedsiębiorstwa. Wnioski można składać elektronicznie poprzez poprzez platformę Praca.gov.pl, link: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA Przesyłane elektronicznie wnioski i umowy powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Wnioski o pożyczkę można składać osobiście, jak również pocztą na adres właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.