Czy składając wniosek o umorzenie pożyczki trzeba przedstawić jakieś dokumenty np. rachunki z wydatków?

 

Przy składaniu wniosków o umorzenie pożyczki nie ma konieczności przedstawiania rachunków z wydatków. Takie dokumenty należy zachować w razie ewentualnej kontroli.