Czy są już znane warunki pożyczek dla przedsiębiorców związane z utrzymaniem płynności finansowej - wsparcie kierowane z przyczyn COVID-19?

Pożyczki wspierające płynność  dla MŚP w związku z COVID-19 będą dostępne m.in.:

  1. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na ten cel przeznaczone zostanie 400 mln. zł. Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa: wypłatę wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, usług od zewnętrznych kontrahentów itp.), wydatki inwestycyjne (opcjonalnie). Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów – brak opłat i prowizji. . Maksymalnie każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 15 milionów złotych, a okres spłaty pożyczki to nawet 6 lat.
    Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.poir.gov.pl . Składanie wniosków ma zostać uruchomione jeszcze kwietniu.

  2. Dodatkowo Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza 220 mln na dodatkowy instrument – pożyczkę płynnościową. Pieniądze te będą kierowane do przedsiębiorców poprzez pośredników finansowych, działających na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegółowe warunki uzyskania pożyczki będą znane w ciągu ok 4 tygodni po wyborze pośredników przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki będą udostępnione na dogodnych, preferencyjnych warunkach, z odroczonym terminem spłaty.
    Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

  3. Przedsiębiorcy będą mogli także skorzystać ze wsparcia rządowego.
    Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości 100 mld zł skierowany do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, które będą udostępniona na stronie www.pfr.pl.

Program dla Dużych Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego. Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.

Link do formularza: https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6GoHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują w Przewodniku po Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa.pdf jak również zostaną opublikowane na stronach internetowych www.pfr.pl  - po oficjalnym starcie programu.

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.