Czy przedsiębiorca, który zawiesił działalność przed 1 marca, a następnie wznowił jej wykonanie po 1 marca może wnioskować o pożyczkę?

 

Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności przed dniem 1 marca 2020r. To oznacza, że przedsiębiorca w dniu 29 lutego 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i nie mogła być tego dnia zawieszona. Oprócz tego przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien mieć też aktywną działalność gospodarczą w dniu składania wniosku.