Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i przebywając na L4 (nie zawieszając działalności) można ubiegać się o pożyczkę?

 

Tak, jest to możliwe, o ile mikroprzedsiębiorca ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.