Czy podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej?

Tak. Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł