Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek macierzyński ma prawo ubiegać się o pożyczkę?

 

Tak, i o ile przedsiębiorca spełnia warunki do jej uzyskania, działalność gospodarcza nie została zawiedzona, a osoba wnioskująca o pożyczkę ponosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej, których pokryciu służy pożyczka.