Czy osoba bezrobotna może ubiegać się o pożyczkę?

Tak, osoba bezrobotna może otrzymać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia, które pozwoli mu podjąć lub utrzymać zatrudnienie, inną prace zarobkową czy działalność gospodarczą. Jest to nieoprocentowana pożyczka udzielona przez powiatowy urząd pracy ze środków Funduszu Pracy. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy (przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5 367,60 zł).