Czy mikroprzedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie z Funduszu Gwarancyjnego Świadczeń Pracowniczych i pożyczkę?

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcow jest niezależną formą wsparcia i można ją łączyć z innymi instrumentami dostępnymi w ramach Tarczy Antykryzysowej. Należy jednak pamiętać, że środki dwóch lub więcej dofinansowań ze  środków publicznych nie mogą być przeznaczone na pokrycie dokładnie tego samego kosztu.