Czy mikroprzedsiębiorca może starać się o pożyczkę, jeżeli nie zatrudnia żadnych pracowników?

 

Tak. Pożyczka w wysokości do 5 tys. zł skierowana jest również do mikroprzedsiębiorców, nie zatrudniających żadnych pracowników.