Czy jest jakieś wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w związku z epidemią?

 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać między innymi z takich form wsparcia jak:

 1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące;
 2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa;
 4. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy;
 5. Zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego;
 6. Możliwość odroczenia zapłaty składki ZUS lub rozłożenia ich bezkosztowo na raty;
 7. Możliwość odroczenia płatności podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek;
 8. Możliwość rozłożenia zaległego podatku na raty;
 9. Możliwość umorzenia zaległości podatkowych;
 10. Możliwość zapłaty niższych zaliczek na podatek dochodowy PIT/CIT, żeby nie stracić płynności finansowej;
 11. Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczki na podatek dochodowy PIT/ CIT (w przypadku CIT dotyczy tylko małego podatnika);
 12. Możliwość uzyskania na korzystniejszych warunkach gwarancji de minimis z BGK;