Co uległo zmianie w świadczeniach postojowych?

Zmiany w świadczeniach postojowych:

  • świadczenie może być wypłacone nawet trzykrotnie;
  • zniesiono warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
  • osoby wykonujące umowy cywilnoprawne będą mogły skorzystać ze zwolnienia, jeżeli zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 r.