PFR UMORZY SUBWENCJĘ WYBRANYM FIRMOM. TAKŻE TURYSTYCZNYM

Polski Fundusz Rozwoju zmienił zapisy w regulaminie. Zgodnie z nowo obowiązującym firmy, które spełnią określone warunki, nie będą musiały zwracać subwencji, którą wcześniej otrzymały.

Chodzi o mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Dotyczy to między innymi agentów, organizatorów turystyki, hoteli i innych obiektów zakwaterowania a także pilotów i przewodników. Umorzenie otrzymają ci, którzy cały czas prowadzą działalność gospodarczą – nie zawiesili jej, nie otworzyli procesu likwidacji ani postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego, miały przynajmniej 30 proc. spadku przychodów ze sprzedaży we wskazanych w regulaminie okresach, a na dzień 31 grudnia 2019 roku nie miały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego.

Proces umorzenia rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji na stronie Wiadomości Turystyczne.