NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW OKREŚLONYCH BRANŻ UDZIELANĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 19.01.2021 R.

 

Z dniem 1 lutego 2021 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy udzielanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, które rozszerza listę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Nabór wniosków o dotację trwa do dnia 31 marca 2021 r.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (wniosek PSZ-DBKDG).

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5000 zł.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.