WRÓCĄ POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE DLA MŚP - ZWIĘKSZAMY PULĘ O 1,2 MLD ZŁ

Powróci odnowiony Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP. Zasilimy go kwotą 1,2 mld zł. W czasie pandemii łączna pula przeznaczona na ten fundusz wyniosła już 2 mld zł. O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pieniądze umożliwią sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy, pomogą w zapewnieniu płynności finansowej i powrót na ścieżkę rozwoju. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego określiło, na jakich warunkach firmy otrzymają pieniądze.

Pieniądze na kapitał obrotowy dla firm

Na podstawie dotychczasowego zainteresowania MFiPR szacuje, że z pożyczek skorzysta kolejnych około tysiąca przedsiębiorców. Pośrednicy finansowi indywidualnie ustalają wysokość pożyczki dla każdej firmy. Przedsiębiorca może skorzystać z więcej niż jednej pożyczki, a ich suma nie może przekroczyć 15 mln złotych.

Główną zaletą pożyczki jest jej połączenie z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe. Nie trzeba składać żadnych wniosków o uruchomienie dotacji na odsetki. Otrzymuje się ją z chwilą podpisana umowy o pożyczkę. Okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy.

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów, czy usług zewnętrznych), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne.

REACT-EU dla Polski

Źródłem finansowania pożyczek jest unijny program REACT-EU (z ang. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Ma on przede wszystkim wesprzeć opiekę zdrowotną, zatrudnienie oraz małe i średnie firmy, a zarazem sprzyjać transformacji ekologiczno-cyfrowej.

Komisja Europejska podzieliła wsparcie na dwie transze. Z pierwszej Polska otrzymała dodatkowo około 7,4 mld zł. Druga transza wpłynie w październiku 2021 roku. Komisja podzieli pieniądze, bazując na aktualnych wskaźnikach społeczno-gospodarczych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.