GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW TUŻ, TUŻ…


Jak informuje Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, już na finiszu jest przygotowanie pełnej dokumentacji do uruchomienia naboru wniosków o wsparcie w formie grantów w ramach RPO WP, Działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Ogłoszenie o naborze ma zostać zamieszczone na stronie http://rarr.rzeszow.pl/  co najmniej na 7 dni przed datą naboru wniosków. W ten sposób potencjalni wnioskodawcy będą mieli czas, aby przygotować się do złożenia wniosków o dofinansowanie, które to będą składane wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy gov.pl, z wykorzystaniem profilu zaufanego (ePUAP).

Więcej informacji na temat uruchomienia naboru znajduje się na stronie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.