DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Przedsiębiorcy samozatrudnieni mogą otrzymać wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Załączniki: